Doradzwto Zawodowe

 

“gdyby nie praca człowiek nie wiedziałby,że jest czas wolny”

(wypowiedz osoby z niepełnosprawnością intelektualną)

BIURO INFORMACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MNIEJ SPRAWNYCH

Działalność Biura Informacji i Doradztwa Zawodowego Dla Mniej Sprawnych została zakończona z dniem 31.12.2009. Zgodnie z realizacją programu Grantowego