Wizyta w Szolnoku

Rybnickie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, działające od prawie 30 lat było zawsze inicjatorem działań na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta i okolic. Rodzicom skupionym w tutejszym Kole zależało, by ich niepełnosprawne dzieci mogły w pełni korzystać z wszystkich praw należnych im jako ludziom, obywatelom miasta czy członkom społeczności lokalnych.