Loteria fantowa

 

W dniu 28 czerwiec 2009 roku wzorem lat ubiegłych PSOUU Koło w Rybniku zorganizowało loterię fantową przy kościele Świętej Jadwigi rybnickiej dzielnicy Nowiny. Loteria jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dochód z loteri przeznaczony zostanie na zorganizowanie wyjazdu turystycznego oraz na bieżącą działalność Koła. Główną nagrodą był stacjonarny rower rehabilitacyjny, który został wylosowany przez mieszkańca rybnickiej dzielnicy Nowiny.

Dziękujemy za 1%

 

Zakończyła się procedura przekazywania przez Urzędy Skarbowe kwot deklarowanych przez podatników na rzecz orgaznizacji pożytku publicznego. Urzędy przekazują kwoty, ale nie zawsze wiemy, kto jest darczyńcą. Dziękujemy z całego serca wszystkim darczyńcom, którzy zdecydowali o przesłaniu swego 1% podatku należnego na cele statutowe Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rybniku.