Dzień godności

 

Już po raz 13 w naszym mieście 5-go maja obchodzony był Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,którego głównym organizatorem było Koło PSOUU w Rybniku. Jest to impreza otwarta dla szerokiego grona osób związanych z rybnickim środowiskiem osób niepełnosprawnych, oraz zapraszanych przez nich gości – przedstawicieli władz miasta, instytucji, placówek, organizacji partnerskich.