WYNIKI ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 

PSOOU Koło w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 16 informuje, że w wyniku zbiórki publicznej nr SO I – 5022/00011/11 z dnia 21.11.2011 r. wydanej za zgodą Prezydenta Miasta trwającej od 01.12.2010 do 31.12.2011 zebrano kwotę 6407,21 zł w tym: w dniach 13.12 – 14.12.2011 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 1013,30 zł, w dniach 16.12 – 18.12.2010 na terenie Focus Mall 2719,51 zł.