Terapia bez granic

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku we współpracy z czeskim partnerem – Centrum Pomocy GALAXIE z Karwiny, rozpoczęło realizację projektu „Terapia bez granic”.

Głównym celem projektu  jest rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi z terenu Rybnika i Karwiny oraz integracja niepełnosprawnych uczestników      oraz osób z nimi pracujących, poznanie metod, rodzajów terapii i sposobów pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, a także wymiana doświadczeń w zakresie bieżącej opieki nad osobami niepełnosprawnymi.