Ogłoszenie o przeprowadzonej zbiórce publicznej

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 16 Zgodnie z pozwoleniem Prezydenta Miasta Rybnika o numerze: SO-I.5311.2.2013 z dnia 26  lutego  2013 roku przeprowadziło zbiórkę publiczną na terenie miasta Rybnika, której celem było pozyskanie środków pieniężnych na organizację wyjazdu turystyczno-terapeutycznego  uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 „Latarnia” latem 2013

Dzień godności 2013

Kadencja obecnego Zarządu obfituje w jubileusze, dokładnie rok temu uroczyście obchodziliśmy 30 lecie istnienia naszego rybnickiego Koła PSOUU oraz 15 – lecie WTZ placówki mieszczącej się przy ul. Kościuszki, a ten rok to jubileusz 50 lecia naszego Stowarzyszenia i 10 lecie powstania drugich WTZ działających w Niedobczycach.

PSOUU to organizacja o zasięgu ogólnopolskim, liczy obecnie 125 kół terenowych, zrzesza 13 tys. członków, prowadzi  415 placówek tj. OWI, OREW, WTZ, ŚDS, ZAZ, CDZ, 1 ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy, Dzienne Centra Aktywności, domy i mieszkania chronione, wspiera i promuje ruch self-adwokatów.