Terapia bez granic

Zakończyliśmy właśnie realizację projektu pod nazwą „Terapia bez granic”. Powstał on dzięki  zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta Rybnika, członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rybniku oraz pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rybniku. Za co serdecznie dziękujemy. Projekt nasz był realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85 %, 10% z budżetu państwa polskiego w wysokości i 5 % ze środków własnych Koła PSOUU w Rybniku.

IV Śląski Rajdz Osób Niepełnosprawnych „ Bez barier”

W dniu 21 września Grupa beneficjentów programu ROR – Rehabilitacja, Odpoczynek, Relaks wyjechała do Wisły aby wziąć udział w IV Śląskim Rajdzie Osób Niepełnosprawnych „ Bez barier” . Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Rybnika oraz środkom własnym Rybnickiego Koła PSOUU , Uczestnicy dotarli na miejsce spotkania z przewodnikiem, aby rozpocząć wędrówkę górskimi szlakami. Trasa Rajdu wiodła z Kubalonki nad jezioro Czerniańskie do DW PTTK „ Nad Zaporą” do Wisły centrum. W amfiteatrze odbyły się oficjalne uroczystości, uświetnione występami lokalnych artystów. Wszyscy Uczestnicy Rajdu otrzymali pamiątkowe odznaki uczestnictwa a grupa pamiątkowy dyplom oraz puchar.

Turniej Bocce

W dniu 17 września odbył się turniej Bocce zorganizowany przez PSOUU WTZ – 2 w Niedobczycach. W turnieju tym wzięło udział 6 drużyn,  również  beneficjenci programu ROR – Rehabilitacja, Odpoczynek, Relaks.   Rodzice i Opiekunowie a zarazem Członkowie naszego Stowarzyszenia dzielnie walczyli o podium jednak nie udało się . Wysoki poziom rozgrywek oraz duża rywalizacja sprawiły, iż drużyna ROR- u zajęła 5 miejsce.  Najlepszą drużyną okazała się drużyna Zarządu Koła PSOUU.
Oprócz rozgrywek było mnóstwo atrakcji , z których można było skorzystać. Mimo złej aury wszyscy bawili się świetnie i choć na chwilę zapomnieli o codzienności .Na zakończenie rozgrywek zawodnicy  zostali nagrodzeni medalami oraz dyplomami a z okazji Jubileuszowego V Turnieju zostały wręczone pamiątkowe statuetki wykonane w Pracowniach WTZ – 2 .