Ogłoszenie o przeprowadzonej zbiórce publicznej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 16 Zgodnie z pozwoleniem Prezydenta Miasta Rybnika o numerze: SO-I.5311.10.2013 z dnia 17 października 2013 roku przeprowadziło zbiórkę publiczną na terenie miasta Rybnika, której celem było pozyskanie środków pieniężnych na organizację wyjazdu turystyczno-terapeutycznego  uczestników Warsztatu Terapii Więcej…