Programy realizowane przez PSOUU Koło w Rybniku w roku 2014 współfinansowane ze środków Miasta Rybnika oraz środków własnych PSOUU Koło w Rybniku

ROR – Rehabilitacja Odpoczynek Relaks – to projekt skierowany do Rodziców Opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, członków PSOUU Koło w Rybniku. Nadrzędnym celem jest propagowanie wśród tej grupy – zdrowego, aktywnego stylu życia. Rodzice osób niepełnosprawnych  to osoby, które ze względu na sytuację życiową borykają się z dolegliwościami kręgosłupa i innymi schorzeniami  wynikającymi   z czynności opiekuńczych nad niepełnosprawnym dzieckiem. Nie zawsze mają też czas zająć się sobą i swoimi potrzebami, zaniedbując jednocześnie prawidłową organizację czasu wolnego, który pełni bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Dlatego aby zniwelować dolegliwości bólowe  beneficjenci (grupa 25 osób) skorzystają z serii zabiegów fizjoterapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb w Centrum Rehabilitacji i Rekreacji „BUSHIDO”.