Ogłoszenie o przeprowadzonej zbiórce publicznej

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 16
Zgodnie z pozwoleniem Prezydenta Miasta Rybnika o numerze: SO-I.5311.2.2014 z dnia 5 marca 2014 roku przeprowadziło zbiórkę publiczną na terenie miasta Rybnika, której celem było pozyskanie środków pieniężnych na organizację wyjazdu turystyczno-terapeutycznego uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 „Latarnia” latem 2014