Ogłoszenie konkursu na stanowisko kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku

 

Zarząd Koła PSOUU w Rybniku ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku przy ul. Kościuszki 55.

Konkurs odbędzie się dnia 08.12.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie WTZ – 1 przy ul. Kościuszki 55 w Rybniku.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. ma ukończone:

·         studia wyższe na kierunku pedagogika, lub pedagogika specjalna lub psychologia,

·         ukończone studia podyplomowe, kierunek: Zarządzanie i Organizacja Pomocy Społecznej

·         staż pracy: minimum 3 lata pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,