Rybnickie Dni Integracji

W dniu 19 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne w WTZ – 1 dotyczące organizacji Rybnickich Dni Integracji. Brali w nim udział wszyscy przedstawiciele rybnickich placówek zajmujących się rehabilitacją, nauką, terapią czy opieką osób niepełnosprawnych. Poczyniono ostatnie ustalenia przed inauguracją działań projektowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu. Zachęcamy do udziału w  Dniach Otwartych poszczególnych placówek oraz uczestnictwa  w Pikniku Integracyjnym w dniu 25 maja na rybnickim Kampusie.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła.

Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Rybniku

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku uprzejmie zawiadamia, że dnia 22 kwietnia 2016 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła.

Rybnickie Dni Integracji

Informujemy, iż PSOUU Koło w Rybniku w roku 2016 będzie realizowało projekt pt.,, Rybnickie Dni Integracji” współfinansowany z środków Miasta Rybnika. Rybnickie Dni Integracji to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z Rybnika oraz społeczności lokalnej. Program potrwa od marca do października i będzie miał na celu promowanie i integrację placówek działających  na rzecz osób niepełnosprawnych zajmujących się rehabilitacją, edukacją, terapią czy opieką. Działania projektowe  oprócz promowania  placówek będą miały na celu również dostarczenie wiedzy rodzicom, opiekunom osób niepełnosprawnych dotyczącej pomocy osobom niepełnosprawnym w Rybniku. Obchody Rybnickich Dni Integracji rozpoczną się w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 5 maja uroczystym przekazaniem klucza do miasta z rąk Prezydenta. To wydarzenie zapoczątkuje cykl Dni Otwartych w poszczególnych placówkach. Klucz każdego dnia trafi na zasadzie sztafety  do następnej placówki (w dowolnej formie wybranej przez daną placówkę). Sztafeta potrwa zatem od 5 maja do 20 maja a w dniu 25 maja odbędzie się Wielki Piknik Integracyjny
na Rybnickim Rynku.