Galeria prac osób niepełnosprawnych

 

W czwartek 01.10.09 r. w poczekalni Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku została otwarta galeria prac osób niepełnosprawnych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał prezydent Adam Fudali. Co miesiąc w galerii będzie można oglądać prace artystów innej organizacji lub stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzących Rybnickie Forum Partnerów. 

Loteria fantowa

 

W dniu 28 czerwiec 2009 roku wzorem lat ubiegłych PSOUU Koło w Rybniku zorganizowało loterię fantową przy kościele Świętej Jadwigi rybnickiej dzielnicy Nowiny. Loteria jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dochód z loteri przeznaczony zostanie na zorganizowanie wyjazdu turystycznego oraz na bieżącą działalność Koła. Główną nagrodą był stacjonarny rower rehabilitacyjny, który został wylosowany przez mieszkańca rybnickiej dzielnicy Nowiny.

Dziękujemy za 1%

 

Zakończyła się procedura przekazywania przez Urzędy Skarbowe kwot deklarowanych przez podatników na rzecz orgaznizacji pożytku publicznego. Urzędy przekazują kwoty, ale nie zawsze wiemy, kto jest darczyńcą. Dziękujemy z całego serca wszystkim darczyńcom, którzy zdecydowali o przesłaniu swego 1% podatku należnego na cele statutowe Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rybniku.

Dzień godności

 

5 maja odbyły się obchody 11 Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W tym roku obchody przebiegały w Niedobczycach, gdzie PSOUU prowadzi WTZ 2. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Niedobczyckim kościele parafialnym, a następnie goście wspólnym przemarszem udali się na plac WTZ 2. Obchody w skład, których należały przemówienia, występy i kiermasze prac – trwały od 13:00 do 18:00.

Wizyta w Szolnoku

Rybnickie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, działające od prawie 30 lat było zawsze inicjatorem działań na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta i okolic. Rodzicom skupionym w tutejszym Kole zależało, by ich niepełnosprawne dzieci mogły w pełni korzystać z wszystkich praw należnych im jako ludziom, obywatelom miasta czy członkom społeczności lokalnych.

 

Doradzwto Zawodowe

 

“gdyby nie praca człowiek nie wiedziałby,że jest czas wolny”

(wypowiedz osoby z niepełnosprawnością intelektualną)

BIURO INFORMACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MNIEJ SPRAWNYCH

Działalność Biura Informacji i Doradztwa Zawodowego Dla Mniej Sprawnych została zakończona z dniem 31.12.2009. Zgodnie z realizacją programu Grantowego