Projekt „WYKLUCZE..NIE!!!”

Informujemy, iż PSONI Koło w Rybniku realizuje Projekt „WYKLUCZE…NIE!!!” Program  współfinansowany z środków Miasta Rybnika oraz środków własnych Stowarzyszenia Przeznaczony jest  dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami z miasta Rybnika. Projekt obejmuje: 1. Wyjazd do Chlebowej Chaty – kwiecień 2.Udział w Rajdzie Bez Barier w Wiśle- wrzesień. Szkolenia : Czytaj dalej…

PROGRAM WSPARCIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA RYBNIKA, W DOSTĘPIE DO REHABILITACJI NA LATA 2016-2018.

Uchwałą Nr 334/XX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 kwietnia 2016r. został przyjęty do realizacji Program wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika, w dostępie do rehabilitacji na lata 2016 – 2018.

Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika, które spełniają łącznie następujące warunki:

Rybnickie Dni Integracji

W dniu 19 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne w WTZ – 1 dotyczące organizacji Rybnickich Dni Integracji. Brali w nim udział wszyscy przedstawiciele rybnickich placówek zajmujących się rehabilitacją, nauką, terapią czy opieką osób niepełnosprawnych. Poczyniono ostatnie ustalenia przed inauguracją działań projektowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu. Zachęcamy do udziału w  Dniach Otwartych poszczególnych placówek oraz uczestnictwa  w Pikniku Integracyjnym w dniu 25 maja na rybnickim Kampusie.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła.

Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Rybniku

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku uprzejmie zawiadamia, że dnia 22 kwietnia 2016 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła.

Rybnickie Dni Integracji

Informujemy, iż PSOUU Koło w Rybniku w roku 2016 będzie realizowało projekt pt.,, Rybnickie Dni Integracji” współfinansowany z środków Miasta Rybnika. Rybnickie Dni Integracji to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z Rybnika oraz społeczności lokalnej. Program potrwa od marca do października i będzie miał na celu promowanie i integrację placówek działających  na rzecz osób niepełnosprawnych zajmujących się rehabilitacją, edukacją, terapią czy opieką. Działania projektowe  oprócz promowania  placówek będą miały na celu również dostarczenie wiedzy rodzicom, opiekunom osób niepełnosprawnych dotyczącej pomocy osobom niepełnosprawnym w Rybniku. Obchody Rybnickich Dni Integracji rozpoczną się w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 5 maja uroczystym przekazaniem klucza do miasta z rąk Prezydenta. To wydarzenie zapoczątkuje cykl Dni Otwartych w poszczególnych placówkach. Klucz każdego dnia trafi na zasadzie sztafety  do następnej placówki (w dowolnej formie wybranej przez daną placówkę). Sztafeta potrwa zatem od 5 maja do 20 maja a w dniu 25 maja odbędzie się Wielki Piknik Integracyjny
na Rybnickim Rynku.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku

 

Zarząd Koła PSOUU w Rybniku ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku przy ul. Kościuszki 55.

Konkurs odbędzie się dnia 08.12.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie WTZ – 1 przy ul. Kościuszki 55 w Rybniku.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. ma ukończone:

·         studia wyższe na kierunku pedagogika, lub pedagogika specjalna lub psychologia,

·         ukończone studia podyplomowe, kierunek: Zarządzanie i Organizacja Pomocy Społecznej

·         staż pracy: minimum 3 lata pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,

Programy dla osób z niepełnosprawnościami 2015

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku informuje, iż w roku 2015 będzie realizowało dwa programy dla osób z niepełnosprawnościami.      Programy te będą realizowane dzięki finansowemu wsparciu z środków MIASTA RYBNIKA oraz środków własnych PSOUU koło w Rybniku.

  1.  Droga do samodzielności
  2.  Karnet na zdrowie

„Droga do samodzielności”  to program aktywizujący osoby niepełnosprawne. Praca zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, nadal wydaje się w Polsce fikcją i wiele osób patrzy na temat aktywizacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym z przymrużeniem oka.