WYNIKI ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 

PSOOU Koło w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 16 informuje, że w wyniku zbiórki publicznej nr SO I – 5022/00011/11 z dnia 21.11.2011 r. wydanej za zgodą Prezydenta Miasta trwającej od 01.12.2010 do 31.12.2011 zebrano kwotę 6407,21 zł w tym: w dniach 13.12 – 14.12.2011 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 1013,30 zł, w dniach 16.12 – 18.12.2010 na terenie Focus Mall 2719,51 zł.

Loteria fantowa

 

Jak co roku w czerwcu odbyła się loteria fantowa przygotowana i przeprowadzona przez Zarząd Koła PSOUU w Rybniku. Ponownie gościliśmy w Parafii Św. Jadwigi Śląskiej na Nowinach korzystając z hojności tutejszych parafian. Nie zawiedliśmy się, bo już o godzinie 13 wszystkie losy zostały sprzedane. Uzyskane fundusze tradycyjnie zostały przeznaczone w całości na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, w tym roku do Zakopanego.

Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych

 

Z dniem 2 czerwca 2011 r. rusza program Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych.

Jest to program skierowany do środowiska osób niepełnosprawnych (prawnie i biologicznie) ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności – członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku:

ZBIÓRKA PUBLICZNA

 

PSOOU Koło w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 16 informuje, że w wyniku zbiórki publicznej nr SO I – 5022/00011/10 z dnia 27.10.2010 r. wydanej za zgodą Prezydenta Miasta trwającej od 02.11.2010 do 31.05.2011 zebrano kwotę 7310,00 zł w tym: dnia 09.11.2010 w Miejskim Punkcie Sprzedaży 118,50 zł, w dniach 08.12 – 09.12.2010 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 956,30 zł, w dniach 17.12 – 19.12.2010 na terenie Focus Mall 1827,50 zł, a w dniach 15.04 – 17.04.2011 na terenie Focus Mall 2943,50 zł.

Informacja o wynikach zbiórki publicznej

 

PSOUU koło w Rybniku z siedzibą przy ul. Orzepowickiej 16 informuje o wynikach Zbiórki Publicznej na podstawie zgody nr SO I-5022/00008/10 wydanej przez Prezydenta miasta Rybnika przeprowadzonej od 15.09.2010 do 31.01.2011 w formie ofiar do skarbony stacjonarnej oraz sprzedaży przedmiotów.

ROR – Rehabilitacja Odpoczynek Relaks

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku zaprasza chętnych Rodziców i Opiekunów do wzięcia udziału w programie ROR – Rehabilitacja Odpoczynek Relaks współfinansowanego przez Urząd Miasta Rybnika. Program przeznaczony dla Rodziców i Opiekunów zrzeszonych w Naszym Stowarzyszeniu (program jest dobrowolny i darmowy). Celem programu jest:

Loteria fantowa

 

13 czerwca 2010 roku Koło PSOUU w Rybniku zorganizowało loterie przy Kościele Św. Jadwigi w Rybniku.Środki pozyskane z loteri zostaną przeznaczone na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz na bieżącą działalność Koła.Osoby niepełnosprawne wyjadą w sierpniu nad morze do Pustkowa Zarząd Koła oraz Członkowie

Loteria fantowa

 

W dniu 28 czerwiec 2009 roku wzorem lat ubiegłych PSOUU Koło w Rybniku zorganizowało loterię fantową przy kościele Świętej Jadwigi rybnickiej dzielnicy Nowiny. Loteria jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dochód z loteri przeznaczony zostanie na zorganizowanie wyjazdu turystycznego oraz na bieżącą działalność Koła. Główną nagrodą był stacjonarny rower rehabilitacyjny, który został wylosowany przez mieszkańca rybnickiej dzielnicy Nowiny.