Dziękujemy za 1%

 

Zakończyła się procedura przekazywania przez Urzędy Skarbowe kwot deklarowanych przez podatników na rzecz orgaznizacji pożytku publicznego. Urzędy przekazują kwoty, ale nie zawsze wiemy, kto jest darczyńcą. Dziękujemy z całego serca wszystkim darczyńcom, którzy zdecydowali o przesłaniu swego 1% podatku należnego na cele statutowe Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rybniku.

Doradzwto Zawodowe

 

“gdyby nie praca człowiek nie wiedziałby,że jest czas wolny”

(wypowiedz osoby z niepełnosprawnością intelektualną)

BIURO INFORMACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MNIEJ SPRAWNYCH

Działalność Biura Informacji i Doradztwa Zawodowego Dla Mniej Sprawnych została zakończona z dniem 31.12.2009. Zgodnie z realizacją programu Grantowego