Dzień godności 2013

Kadencja obecnego Zarządu obfituje w jubileusze, dokładnie rok temu uroczyście obchodziliśmy 30 lecie istnienia naszego rybnickiego Koła PSOUU oraz 15 – lecie WTZ placówki mieszczącej się przy ul. Kościuszki, a ten rok to jubileusz 50 lecia naszego Stowarzyszenia i 10 lecie powstania drugich WTZ działających w Niedobczycach.

PSOUU to organizacja o zasięgu ogólnopolskim, liczy obecnie 125 kół terenowych, zrzesza 13 tys. członków, prowadzi  415 placówek tj. OWI, OREW, WTZ, ŚDS, ZAZ, CDZ, 1 ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy, Dzienne Centra Aktywności, domy i mieszkania chronione, wspiera i promuje ruch self-adwokatów.

30 lecie Koła PSOUU w Rybniku, 15 lecie WTZ 1 w Rybniku, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

15 maja 2012 r. po raz kolejny odbyły się obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w tym roku połączone z dwoma jubileuszami:
30 – leciem Koła PSOUU w Rybniku i 15- leciem powstania WTZ 1 w naszym mieście.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Królowej Apostołów. Następnie wszyscy przeszli do Rybnickiego Centrum Kultury gdzie świętowaliśmy do wieczora.

Dzień godności

 

Już po raz 13 w naszym mieście 5-go maja obchodzony był Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,którego głównym organizatorem było Koło PSOUU w Rybniku. Jest to impreza otwarta dla szerokiego grona osób związanych z rybnickim środowiskiem osób niepełnosprawnych, oraz zapraszanych przez nich gości – przedstawicieli władz miasta, instytucji, placówek, organizacji partnerskich.

Anioły są wsród nas

 

Dnia 3 grudnia odbyło się otwarcie wystawy pt. Anioły są wśród nas” oraz konferencji pt. „Oblicza niepełnosprawności” zorganizowane przez Warsztaty terapii Zajęciowej prowadzone przez PSOUU Kolo w Rybniku. O godz. 9.30 nastąpiło otwarcie wystawy zorganizowanej przez WTZ-1. Artyści – Uczestnicy naszych placówek prezentowali Anioły wykonane różnymi technikami od ceramiki, drewna, witrażu, papieru, wełny, wosku po anioły wiklinowe, wyszywane a nawet ciasteczka.

Galeria prac osób niepełnosprawnych

 

W czwartek 01.10.09 r. w poczekalni Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku została otwarta galeria prac osób niepełnosprawnych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał prezydent Adam Fudali. Co miesiąc w galerii będzie można oglądać prace artystów innej organizacji lub stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzących Rybnickie Forum Partnerów. 

Dzień godności

 

5 maja odbyły się obchody 11 Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W tym roku obchody przebiegały w Niedobczycach, gdzie PSOUU prowadzi WTZ 2. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Niedobczyckim kościele parafialnym, a następnie goście wspólnym przemarszem udali się na plac WTZ 2. Obchody w skład, których należały przemówienia, występy i kiermasze prac – trwały od 13:00 do 18:00.