“gdyby nie praca człowiek nie wiedziałby,że jest czas wolny”

(wypowiedz osoby z niepełnosprawnością intelektualną)

BIURO INFORMACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MNIEJ SPRAWNYCH

Działalność Biura Informacji i Doradztwa Zawodowego Dla Mniej Sprawnych została zakończona z dniem 31.12.2009. Zgodnie z realizacją programu Grantowego

Aktualnie z grantu Urzędu Miasta Rybnika powstało w Rybniku Biuro Informacji i Doradztwa Zawodowego dla Mniej Sprawnych. Siedziba biura mieści się przy ulicy Orzepowickiej 16 w Rybniku.

Po uroczystym otwarciu biura jakie miało miejsce w styczniu 2009 roku ruszyliśmy do realizacji jego zadań.

Codzienne dyżury w biurze przejęli w ramach wolontariatu rodzice osób mniej sprawnych zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku wspierani przez praktykantów WTZ w Rybniku. W co drugi wtorek ma dyżur doradca zawodowy a w co drugą środę dyżuruje radca prawny.

Nasze działania mają na celu realizacje celów i zadań:

  • poprawa jakości życia i wsparcie społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin
  • integracja tych osób ze środowiskiem lokalnym
  • przełamywanie barier psychologicznych i stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie oraz w instytucjach na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin
  • promocja zatrudnienia wspieranego osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej oraz kultury pracy osób współpracujących z niepełnosprawnymi
  • aktywizowanie rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych do poszukiwania pracy dla swoich podopiecznych
  • informowanie o możliwościach i instrumentach rynku pracy przewidzianych dla osób z niepełnosprawnością
  • informowanie potencjalnych pracodawców o możliwościach dotowania i refundowania zatrudnienia wspieranego

Biuro Informacji i Doradztwa Zawodowego dla Mniej Sprawnych daje nie tylko możliwość poradnictwa zawodowego dla mniej sprawnych,ale również umożliwia pracodawcom reklamę i informacje w tworzonej przez biuro bazie informacji zawodowej.

Mamy już pierwsze efekty naszych działań. W miesiącu styczniu opublikowaliśmy w lokalnej prasie i na stronach internetowych dla osób niepełnosprawnych informacje dotyczącą działalności naszego biura.

Po zainstalowaniu w biurze niezbędnego sprzętu ,wydrukowaliśmy ulotki,które nasi praktykanci roznieśli do instytucji w naszym mieście(Centrum Orzekania o Niepełnosprawności,ZUS,UM,US,itp).

Kolejnym krokiem było sporządzenie pisma,które drogą mejlową wysyłamy do lokalnych pracodawców,z propozycja współpracy i reklamy ,by utworzyć bazę pracodawców przyjaznych osobom mniej sprawnym.

Nie było to co prawda założeniem celowym naszego biura,ale okazja do poszerzenia kontaktów z pracodawcami i poszukującymi pracy doskonała .A mianowicie 26 marca wzięliśmy udział w 10 Targach Pracy organizowanych przez PUP w Rybniku. Na tych targach osobiście składaliśmy pracodawcom nasze oferty dotyczące współpracy z biurem, rozdawaliśmy ulotki i foldery naszego biura oraz udzielaliśmy porad doradcy zawodowego. Efektem tych targów pracy jest stałe poradnictwo osobom niej sprawnym,poszukiwanie miejsc pracy osobom zgłoszonym w naszym biurze oraz aktywny kontakt z przedstawicielami firm lokalnych.

Kolejnym krokiem,który realizujemy w ramach naszych celów jest wysyłanie zawiadomień drogą pocztową do osób oczekujących na miejsce w rybnickich WTZ.

A już niebawem – we wrześniu zaplanowana jest ,w ramach działalności naszego biura konferencja dla potencjalnych pracodawców,której celem będzie zaprezentowanie osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych pracowników. W organizacji tej konferencji wspierają nas pracownicy PUP w Rybniku.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, a osoby mniej sprawne zapraszamy do naszego biura.

Kategorie: Informacje

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *