Od 16 lat w naszym mieście obchodzony jest Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną organizowany przez koło PSOUU. Przygotowaniem całości uroczystości zajmują się na przemian pracownicy i uczestnicy placówek prowadzonych przez nas czyli WTZ.

Dotychczasowe obchody Dnia Godności ONI pokazywały talenty naszych podopiecznych, byliśmy świadkami jak potrafią tańczyć, śpiewać, występować na scenie, bawić się przy muzyce, nakręcić o sobie film. W tym roku będzie nieco inaczej.Dzisiejsze spotkanie rozpoczyna szereg działań podzielonych na etapy, które będą realizowane do września br. Cały program nosi tytuł „Edukacja, Tolerancja, Integracja”.

Dziś realizujemy pierwszy etap projektu współfinansowanego ze środków miasta Rybnika i środków stowarzyszeniowych w ramach którego spotykamy się na konferencji pt. „ Razem w życiu” Chcemy przy okazji dzisiejszego święta zwrócić uwagę na tematy bardzo ważne w życiu naszych podopiecznych i pokazać ich w nieco innych rolach – np. prowadzących konferencję, obsługujących catering.

Program „Edukacja, Tolerancja, Integracja” obejmuje kilka etapów:

 • konferencję „Razem w życiu”
 • spotkania edukacyjne w przedszkolach , szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadpodstawowych,
 • spotkania integracyjne w WTZ – ach
 • piknik integracyjny dla wszystkich uczestników programu.

W ramach założonych działań chcemy osiągnąć następujące cele:

 • kształtować pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej,
 • dostarczyć rzetelnej i fachowej wiedzy dotyczącej niepełnosprawności, a nie opartej na rozpowszechnianych stereotypach,
 • przełamać stereotypy, pokonywać bariery świadomościowe i obawy utrudniające powodzenie procesu integracji społecznej,
 • poszerzać wiedzę nt. problemów osób niepełnosprawnych, lepiej zrozumieć ich potrzeby, intencje,
 • uczyć od najmłodszych lat akceptacji osób niepełnosprawnych,
 • uświadamiać, że niepełnosprawni mogą jako partnerzy działać wspólnie z osobami pełnosprawnymi i rozwijać umiejętności współpracy,
 • pogłębiać umiejętności niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • propagować wartości sprzyjające postawom prospołecznym i zachęcać młodzież szkolną do włączania się w różne formy pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • umożliwić integrację społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi z naszego miasta,
Kategorie: Informacje

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *