•   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.  
  •   Działania na rzecz integracji osób z jakąkolwiek niepełnosprawnością.  
  •   Pomoc, wsparcie, doradztwo zawodowe, tworzenie miejsc pracy dla osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin i opiekunów;  
  •   Pomoc psychologiczna w sytuacjach trudnych, pomoc w ubieganiu się o przynależne osobom niepełnosprawnym prawa, występowanie w interesie tych osób.  
  •   Prowadzenie placówek terapeutyczny, opiekuńczych, ośrodków wspierających oraz innych usług w obszarze pomocy społecznej na zlecenie oraz ze środków własnych.  
  •   Prowadzenie różnorodnych form indywidualnego i grupowego wsparcia, pomocy rodzinom i opiekunom osób z upośledzeniem umysłowym.  
  •   Organizowanie działań woluntarystycznych w środowisku lokalnym.  

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *