Misja

Misją organizacji jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin.

Cel działania organizacji:

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich prac człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *