Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku informuje, iż w roku 2015 będzie realizowało dwa programy dla osób z niepełnosprawnościami.      Programy te będą realizowane dzięki finansowemu wsparciu z środków MIASTA RYBNIKA oraz środków własnych PSOUU koło w Rybniku.

 1.  Droga do samodzielności
 2.  Karnet na zdrowie

„Droga do samodzielności”  to program aktywizujący osoby niepełnosprawne. Praca zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, nadal wydaje się w Polsce fikcją i wiele osób patrzy na temat aktywizacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym z przymrużeniem oka.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną należą do jednej z najbardziej marginalizowanych grup społecznych na otwartym rynku pracy. Powodem takiego stanu jest wiele czynników. Z jednej strony osoby z upośledzeniem umysłowym potrzebują dużego wsparcia  w wejściu na rynek pracy, ale także niezbędne są zmiany mentalne całego społeczeństwa. Nasze Stowarzyszenie wychodząc z założenia, że praca zawodowa jest jedną z najlepszych form rehabilitacji przygotowało program wsparcia dostosowany do możliwości i specyfiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Celem projektu „Droga do samodzielności”  jest podniesienie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i przygotowanie do podjęcia zatrudnienia. Wsparciem w ramach projektu przez okres jego trwania zostaną objęte osoby z upośledzeniem umysłowym niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku aktywności zawodowej. W tym celu w ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

 • trening asertywności dla ON
 •  trening wizażu dla ON
 •  wizyty studyjne w Zakładach Aktywności Zawodowej
 •  wizyty studyjne w Spółdzielniach Socjalnych
 •  spotkania z pracodawcami
 •  spotkanie rodziców ON z przedstawicielem ZUS
 •  praktyki zawodowe dla ON
 • wydanie poradnika dla pracodawców
 • konferencja

„Karnet na zdrowie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową jako uzupełnienie kompleksowej rehabilitacji i wpływający na jakość życia tych osób. Będzie on składał się z kilku działań:

 • Na pływalni MOSiR od marca do grudnia (około 30 zajęć) będą odbywały się cykliczne zajęcia w wodzie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, które nie potrafią pływać i dla osób pływających. W trakcie zajęć będą  realizowane techniki adaptacji ze środowiskiem wodnym doskonalone podstawowe elementy technik pływackich poprzez zabawę, ruch i współzawodnictwo w wodzie. W czerwcu planujemy zawody pływackie dla naszych uczestników, doskonalących swe umiejętności. Zajęcia na pływalni będą prowadzone przez instruktora terapii przy pomocy ratownika oraz  wolontariuszy. Będą odbywać się raz w tygodniu i trwać 45 minut. Z zajęć na pływalni korzystać będą wszyscy uczestnicy Warsztatu, którzy nie mają przeciwwskazań lekarskich, po uzyskaniu pisemnej akceptacji udziału na ww. zajęciach przez ich rodziców, opiekunów.
 •  Terapia tańcem będzie prowadzona w grupach i ma na celu naukę tańca a także relaksui czerpania przyjemności z obcowania z muzyką. Wpływ dźwięku na poszczególne partie mięśniowe ma ogromne znaczenie w niwelowaniu napięć spastycznych.  Zajęcia z choreoterapii będą prowadzone przez instruktora tańca i mają na celu właśnie  rozluźnienie mięsni, poprawę kondycji fizycznej oraz oderwanie się od codzienności przez wpływ muzyki. To również pewien sposób na relaks.  Prowadzone będą od kwietnia do czerwca raz w tygodniu ( 10 zajęć po 45 minut)
 •  Zajęcia golfa będą odbywały się na „polu golfowym” w Rybniku i przeprowadzone będą z podziałem na grypy. Od sierpnia do końca października  raz w tygodniu ( zajęcia 45 minut) uczestnicy pod okiem instruktora będą zdobywać nowe umiejętności oraz doskonalić już nabyte. We wrześniu zostanie przygotowany turniej golfa oraz piknik celem weryfikacji umiejętności oraz integracji społecznej.

 Więcej informacji pod numerem  telefonu 510 045 670

Kategorie: Informacje