ROR – Rehabilitacja Odpoczynek Relaks – to projekt skierowany do Rodziców Opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, członków PSOUU Koło w Rybniku. Nadrzędnym celem jest propagowanie wśród tej grupy – zdrowego, aktywnego stylu życia. Rodzice osób niepełnosprawnych  to osoby, które ze względu na sytuację życiową borykają się z dolegliwościami kręgosłupa i innymi schorzeniami  wynikającymi   z czynności opiekuńczych nad niepełnosprawnym dzieckiem. Nie zawsze mają też czas zająć się sobą i swoimi potrzebami, zaniedbując jednocześnie prawidłową organizację czasu wolnego, który pełni bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Dlatego aby zniwelować dolegliwości bólowe  beneficjenci (grupa 25 osób) skorzystają z serii zabiegów fizjoterapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb w Centrum Rehabilitacji i Rekreacji „BUSHIDO”.  

Ponadto grupa beneficjentów weźmie udział w „Marszu po zdrowie” w ramach „ Rajdu bez barier” w Wiśle. Będzie to element propagujący formę aktywnego spędzania wolnego czasu, pozytywnie wpływający na zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Podczas całego okresu trwania projektu, co 2 miesiące będą się odbywać spotkania grupy wsparcia.

Projekt trwa od marca do grudnia 2014 roku.

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt pod nr tel .  32 42 37 414 do końca marca.

EDUKACJA, INTEGRACJA, TOLERANCJA – to projekt  trwający od marca do grudnia 2014 roku. Celem projektu  będzie dostarczenie rzetelnej i fachowej wiedzy dotyczącej niepełnosprawności, opartej nie na rozpowszechnianych stereotypach, ale  popartej doświadczeniem. Dostarczenie merytorycznej  wiedzy pomoże  zrozumieć funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami szerszej grupie osób i uświadomi jak profesjonalnie wspierać ich na co dzień.  Ponadto wiedza,  ta pozwoli na  całościowe spojrzenie na człowieka niepełnosprawnego i zaowocuje innowacyjnością w pracy z tą grupą ludzi.  Podczas  konferencji pt. ,,Razem w życiu” w dniu  obchodów „Dnia Godności z Niepełnosprawnością Intelektualną” osoby pracujące na co dzień z niepełnosprawnymi, nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele rybnickich urzędów, pracownicy PFRON, pracodawcy, osoby zainteresowane będą miały okazję  wysłuchać wykładu psychoterapeuty na temat „Protektorzy  i bohaterowie – czyli krytycznie o pomaganiu tym, którzy są inni” oraz zostaną poruszone sprawy dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie. Wspólne spotkania edukacyjne w przedszkolach i szkołach dostarczą wiedzy teoretycznej oraz przyczynią się do integracji społecznej pośród zróżnicowanych grup  wiekowych. Zarówno ci najmłodsi mieszkańcy Rybnika, dzieci i młodzież oraz społeczność  lokalna będą mogli osobiście przekonać się jak wspierać osoby niepełnosprawne by ich życie było aktywne i samodzielne.  Osobiste kontakty i wspólna zabawa w czasie pikniku przyczynią się do łamania stereotypów w postrzeganiu osób niepełnosprawnych oraz zaowocują nowymi znajomościami a także zaprezentują ich  talenty.   Projekt ten  poza tym będzie okazją do wymiany doświadczeń zawodowych dla nauczycieli i terapeutów.

Karnet na zdrowie to program trwający od lutego do grudnia 2014 roku. Program ma na celu uzupełnienie kompleksowej rehabilitacji oraz  promocję  zdrowego  stylu życia  wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową . Zajęcia będą odbywać się na pływalni MOSiR w Rybniku oraz w salach budynku WTZ – 1 przy ul. Kościuszki 55. Osoby niepełnosprawne ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia  i bariery architektoniczne  mają utrudniony dostęp do miejsc w których mogłyby zniwelować swój ból oraz rehabilitować się dodatkowo. Są to zarówno ograniczenia finansowe ale i te architektoniczne uniemożliwiające dostęp do zabiegów czy terapii ułatwiających funkcjonowanie. Dlatego też zajęcia na pływali, dodatkowe ćwiczenia,  zajęcia taneczne  nie tylko poprawią funkcjonowanie fizyczne tych osób ale podniosą jakość ich życia.
W zajęciach na Pływalni MOSiR uczestniczyć będą w miarę możliwości wszyscy uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Rybniku. Zajęcia z choreoterapii  odbywać się będą w placówce przy WTZ – 1 i korzystać z nich będą wszyscy Uczestnicy ( podział na grupy) od marca do czerwca.

Być kobietą, być mężczyzną  to projekt  trwający od lutego do końca sierpnia  2014 roku. Celem projektu będzie:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
 •  ukazywanie osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowej kobiety i mężczyzny
 •  wydobywanie z podopiecznych talentów i ukrytych zasobów, ich rozwijanie i pogłębianie
 •  próba aktywizacji w kierunku pomocy fryzjerskiej
 • wspomaganie wielokierunkowego rozwoju osoby niepełnosprawnej jako pełnoprawnego członka   społeczeństwa
 • umożliwianie optymalnego rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego podopiecznych placówki
 •  promocja działalności placówki i stowarzyszenia
 •  integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną
 •  wyrównywanie szans w dostępie do dóbr kultury
 • wyrabianie i utrwalanie samodzielności i umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych
 •  utrwalenie i pozyskanie nowych znajomości
Kategorie: Informacje

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *