PSOUU Koło w Rybniku informuje, iż w Roku 2013 będą realizowane następujące programy

  • „Karnet na zdrowie”
  • „ROR „ – Rehabilitacja, Odpoczynek, Relaks.

„ Podaj pomocną dłoń a pokaże , że potrafię dać światło.”

Karnet na zdrowie Karnet na zdrowie to program promujący zdrowy  styl życia pośród grupy osób   niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Rehabilitacja  osób ze schorzeniami narządu ruchu oraz niepełnosprawnością intelektualną  winna zawierać szereg kompleksowych działań aby zapewnić maksymalny efekt.  Zajęcia na pływalni, choreoterapia  oraz zajęcia z dogoterapii pozwolą na uzupełnienie kompleksowej rehabilitacji tychże osób. Hydroterapia będzie  odbywać się na pływalni MOSiR w Rybniku a także na kąpielisku – Ruda  w Rybniku w okresie letnim. Dodatkowe dla osób niepełnosprawnych zajęcia z dogoterpii oraz choreoterapii  będą odbywać się w placówce WTZ – 1  oraz na korcie przy obiekcie. W zajęciach na pływalni MOSiR w okresie od lutego do grudnia, uczestniczyć będą w miarę możliwości wszyscy uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Rybniku. Dodatkowo w okresie letnim zorganizowane zostaną wejścia na letnie kąpielisko Ruda w Rybniku. Program przewidziano dla  44 osób niepełnosprawnych, deklarujących chęć udziału w zajęciach . Uczestnicy będą podzieleni na grupy ze względu na stopień niepełnosprawności i możliwości . I-a grupa to osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby z zaburzoną motoryką ale pływające. Będą przygotowane do zawodów w ramach Olimpiad Specjalnych, zaangażujemy tu rodziców – wolontariuszy. Natomiast II-a i III-a grupa osób niepełnosprawnych intelektualnie biorąca udział w zajęciach z hydroterapii będzie pod opieką rehabilitantów,  instruktorów terapii i wolontariuszy, którzy odpowiadać będą za pełną realizację tych zajęć. W sumie w ww. zajęciach będzie uczestniczyło około 50-60 osób.  Dogoterapia  dostosowana do konkretnych jednostek będzie odbywać się w okresie ( kwiecień – czerwiec) na korcie przy placówce  WTZ – 1.Uczestnicy będą korzystać indywidualnie i grupowo z zajęć przygotowanych przez trenera. W sumie odbędzie się 10 godzin z dogoterapii. Terapia tańcem odbywać się będzie w placówce WTZ – 1 również z podziałem na grupy. Będą to grupy 15 osobowe a zajęcia będą dopasowane do możliwości intelektualnych i ruchowych podopiecznych. Choreoterapia  będzie prowadzona przez doświadczonego tancerza – instruktora tańca ( 2 godziny w miesiącu przez okres od sierpnia do grudnia – 10 godzin łącznie ).  

 ROR – Rehabilitacja, Odpoczynek, Relaks

Program skierowany jest do Rodziców i Opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową – członków PSOUU Koło w Rybniku. Program zrealizowany zostanie od  marca  do grudnia z podziałem na poszczególne działania .  

–  Marzec 2013r. –  zostanie  zorganizowane spotkanie  z potencjalnymi beneficjentami projektu. Odbędzie się ono w siedzibie przy ul. Orzepowickiej 16.  Osoby zostaną poinformowane o naborze, poprzez informacje  o programie zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia  oraz zostaną powiadomieni  listownie.  Podczas spotkania zostanie przedstawiona oferta  oraz  podpisana lista osób deklarujących udział programie. Chętni wezmą udział w projekcie (ok. 25 osób). 

– W kwietniu zadeklarowani chętni  otrzymają karnety na  zabiegi fizjoterapeutyczne (  zabiegi za kwotę  60 zł na osobę ) . Zabiegi zostaną dopasowane  przez fachowców do indywidualnych potrzeb beneficjentów. Miejscem przeprowadzenia zabiegów będzie Centrum Rehabilitacji i Rekreacji „Bushido”. Karnety będą ważne na realizację zabiegów od kwietnia do końca listopada, beneficjenci będą mieli zatem możliwość dostosowania realizacji do własnych możliwości czasowych.

–  W sierpniu  odbędzie  się mecz siatkówki zorganizowany na boisku przy Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku przy ulicy Kościuszki 55. Uczestnicy WTZ 1 wykonają medale oraz dyplomy, które wręczone zostaną uczestnikom rozgrywek. Ponadto przygotowany zostanie poczęstunek. Mecz będzie promował sport jako formę aktywnego spędzania wolnego czasu, a także będzie elementem integrującym grupę.

 – We wrześniu uczestnicy programu ROR wezmą udział w  „Marszu po zdrowie” w ramach   IV Śląskiego  Rajdu Osób Niepełnosprawnych w Wiśle – „Rajd bez barier ”. Uczestnicy rajdu  pokonają wcześniej wybraną trasę, wezmą udział wraz z innymi uczestnikami rajdu w imprezach kulturalnych przygotowanych przez organizatora Rajdu na mecie . Udział w rajdzie będzie okazją do przełamywania własnych słabości, poprawienia kondycji fizycznej oraz  podziwiania piękna Beskidu Śląskiego. Do Wisły zawiezie wszystkich uczestników rajdu wynajęty autokar.

–    Jesień (październik) nie sprzyja wyjściom i dobremu nastrojowi dlatego aby  oderwać się od codzienności zapewnimy beneficjentom programu możliwość relaksu podczas „maratonu filmowego”  zorganizowanego w placówce WTZ  – 1. PSOUU Koło w Rybniku  dysponuje zarówno salą jak i sprzętem do organizacji tego przedsięwzięcia.  Będzie  to okazją  do wyjścia z domu, spotkania się  z grupą oraz zapomnienia na chwilę o codziennych kłopotach.

– Dodatkowo spośród beneficjentów programu zostanie wybrana drużyna do gry w bocce. Turniej zostanie rozegrany  w ogrodzie przy WTZ – 2. Zwycięskie drużyny zostaną nagrodzone   medalami i dyplomami oraz zostanie przygotowany poczęstunek. Turniej będzie okazją do integracji grupy i poprawy kondycji.

– Okres przedświąteczny skłania do  refleksji i sprzyja spotkaniom. Beneficjenci   programu ROR spotkają się celem podsumowania programu oraz wezmą udział w  koncercie  bożonarodzeniowym w Rybnickim Teatrze (grudzień).

Podczas całego okresu trwania projektu, co 2 miesiące będą się odbywać spotkania grupy wsparcia. 

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w programie ROR prosimy o kontakt pod nr . tel. 32 42 37 414

Podaj pomocną dłoń, a pokażę, że potrafię dać światło

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to impreza, która ukazuje osoby o obniżonej sprawności w mieście jako pełnoprawnych i wartościowych członków społeczności. Osoby niepełnosprawne są pełne radości życia, chęci przebywania w środowisku lokalnym, mają takie same marzenia, mnóstwo talentów, które nie zawsze mają szanse ujrzeć światło dzienne ze względu na mniejsze możliwości ich realizacji. Uroczyste obchody tego dnia mają przypominać o ludzkiej godności i uwrażliwiać społeczeństwo na potrzeby osób bardziej potrzebujących. Mają zapobiegać zjawisku wykluczenia społecznego i stygmatyzacji, na które często są narażone. 

Dodatkowo Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 – „Latarnia” obchodzi w tym roku 10cio lecie swojej działalności. Zakres działalności placówki jest bardzo szeroki, gdyż obejmuje integrację społeczną osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację zawodową i społeczną, psychologiczną, a także rehabilitację. Latarnia, która jest symbolem naszej placówki ma być również symbolem obchodów Dnia Godności. W ramach obchodów Dnia Godności oraz jubileuszu chcemy ukazać zmiany, jakich udało się dokonać, a co jeszcze trzeba zrobić, jak podać pomocną dłoń, by żyło się lepiej osobom o obniżonej sprawności w naszym społeczeństwie, ukazać talenty osób niepełnosprawnych, a także podziękować tym wszystkim, którzy wspierają nasze działania. Uroczystości rozpocznie Msza Święta w kościele pod wezwaniem Najświętszego serca Pana Jezusa w Rybniku – Niedobczycach, po czym zaproszeni goście przejdą do Domu Kultury na dalsze obchody. Na wejściu zaobserwować będzie można galerię zdjęć przedstawiających 10cio letnią działalność WTZ 2 w obiektywie. Na początku przywita gości koncert trio grającego na flecie poprzecznym. Następnie będą miały miejsce uroczyste powitania wszystkich przybyłych i podziękowania darczyńcom, sponsorom za wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zostaną oni obdarowani statuetkami „latarniami” wykonanymi przez uczestników warsztatu. Następnie Uczestnicy WTZ 2 zaprezentują się w przygotowanym spektaklu. W tańcu przygotowanym przez uczestników programu You Can Dance zaprezentują się również uczestnicy Warsztatu. W czasie przerwy przybyli goście będą mogli poczęstować się przygotowanymi smakołykami oraz nabyć prezentowane w holu prace podopiecznych WTZ 2. Po przerwie wystąpi zespół muzyczny. Obchodom w Domu Kultury w Niedobczycach towarzyszyć będzie wystawa prac oraz  galeria zdjęć ukazująca Warsztat na przestrzeni 10ciu lat. Obchodom będzie przewodził symbol latarni, z której pada światło na pomocną dłoń. Tegoroczne obchody Dnia Godności i Jubileuszu planujemy zakończyć około godziny 17.00. 

Podczas Dnia Godności osoby niepełnosprawne będą miały okazję zaprezentować swoje talenty przed szeroką publicznością, będzie to również okazja do przypomnienia innym, że tak jak każdy człowiek, osoba niepełnosprawna ma prawo do godnego życia w społeczności, ma prawo do realizacji swoich marzeń oraz wykorzystywania swoich talentów. Dzień Godności to okazja do integracji różnych środowisk naszego społeczeństwa oraz wyrównywanie szans w dostępie do dóbr kultury. Osoby niepełnosprawne mimo swych ograniczeń posiadają i potrafią zaprezentować swoje talenty zawodowe jak i artystyczne. Poprzez uroczystości obchodów jubileuszy chcemy zaprezentować te talenty w różnych dziedzinach życia i pokazać naszych podopiecznych, jako ludzi, w których warto zainwestować. Chcemy uwrażliwić nasze społeczeństwo na potrzeby osób słabszych jednocześnie pokazując ich często niedoceniane możliwości. Z okazji jubileuszu będziemy mogli podziękować za wszystkie dary ludzkiej dobroci tym wszystkim, którzy przez tyle lat okazywali nam niejednokrotnie wielkie serce. Jubileusze to również okazja do retrospekcji i podsumowania zmian dokonanych w czasie działalności placówki. Galeria ukazująca w obiektywie działania Warsztatu na przestrzeni 10ciu lat pozwoli ukazać zmiany, jakie zaszły. Mamy nadzieję, że kolejne obchody Dnia Godności zachęcą nowe osoby do współpracy, umocnią już nawiązane więzi, a także przełamią stereotypy nadal drzemiące w społeczeństwie, co do funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Adresatami zadania będą osoby niepełnosprawne ich rodziny, mieszkańcy Rybnika przedsiębiorcy, pracodawcy, przedstawiciele władz miasta, osoby współpracujące z naszą organizacją czy placówką, delegacje zaprzyjaźnionych placówek, darczyńcy, wolontariusze, pracownicy.

Kategorie: Informacje

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *