W dniu 19 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne w WTZ – 1 dotyczące organizacji Rybnickich Dni Integracji. Brali w nim udział wszyscy przedstawiciele rybnickich placówek zajmujących się rehabilitacją, nauką, terapią czy opieką osób niepełnosprawnych. Poczyniono ostatnie ustalenia przed inauguracją działań projektowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu. Zachęcamy do udziału w  Dniach Otwartych poszczególnych placówek oraz uczestnictwa  w Pikniku Integracyjnym w dniu 25 maja na rybnickim Kampusie.

Inauguracja Rybnickich Dni Integracji  będzie miała miejsce w dniu 5 maja.
Poniżej przedstawiamy plan imprez:

 •  5 maja – uroczyste odebranie klucza do miasta z rąk Prezydenta
 • 5 maja – Dni Otwarte w  Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym 
 • 6 maja – Dni Otwarte w Specjalnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym
 • 9 maja – Dni Otwarte w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
 • 10 maja – Dni Otwarte w Zespole Szkół nr 6
 • 11 maja – Dni Otwarte w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Karłowicza 
 • 12 maja – Dni Otwarte w  Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań”
 • 13 maja – Dnie Otwarte w Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 2 „ Latarnia”
 • 16 maja – Dni Otwarte w Środowiskowym Domu Samopomocy Cogito Noster
 • 17 maja – Dni Otwarte w Miejskim Domu Pomocy Społecznej
 • 18 maja – Dni Otwarte w Polskim Związku Głuchych oddział Rybnik
 • 19 maja-  Dni Otwarte w Polskim Związku Niewidomych oddział Rybnik
 • 20 maja – Dni Otwarte w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania

Każdego dnia w formie sztafety klucz zostanie przekazany do kolejnej placówki  a Dni Otwarte będą zaczynać się każdego  się od godziny 10.00
25 maja Piknik na Rybnickim Kampusie

 • godzina 12.00 – Msza święta w Bazylice p w. Św. Antoniego
 • Przemarsz uczestników na rybnicki Kampus
 • od godziny 13.30  do 18.00 – Piknik na Rybnickim Kampusie :
  • występy artystyczne
  • atrakcje dla dzieci  dorosłych : dmuchańce, euro bungi, gry i zabawy 
  • stoiska promocyjne
  • gastronomia
  • nauka salsy
  • wspólne malowanie pracy plastycznej „Nasz wspólny swiat”
  • dyskoteka
  • i inne

Wrzesień
Wystawa zdjęć oraz prac powstałych podczas projektu

Kategorie: Informacje