Informujemy, iż PSOUU Koło w Rybniku w roku 2016 będzie realizowało projekt pt.,, Rybnickie Dni Integracji” współfinansowany z środków Miasta Rybnika. Rybnickie Dni Integracji to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z Rybnika oraz społeczności lokalnej. Program potrwa od marca do października i będzie miał na celu promowanie i integrację placówek działających  na rzecz osób niepełnosprawnych zajmujących się rehabilitacją, edukacją, terapią czy opieką. Działania projektowe  oprócz promowania  placówek będą miały na celu również dostarczenie wiedzy rodzicom, opiekunom osób niepełnosprawnych dotyczącej pomocy osobom niepełnosprawnym w Rybniku. Obchody Rybnickich Dni Integracji rozpoczną się w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 5 maja uroczystym przekazaniem klucza do miasta z rąk Prezydenta. To wydarzenie zapoczątkuje cykl Dni Otwartych w poszczególnych placówkach. Klucz każdego dnia trafi na zasadzie sztafety  do następnej placówki (w dowolnej formie wybranej przez daną placówkę). Sztafeta potrwa zatem od 5 maja do 20 maja a w dniu 25 maja odbędzie się Wielki Piknik Integracyjny
na Rybnickim Rynku.

Piknik rozpocznie uroczysta Msza Święta  o godzinie 12.00 w Bazylice po czym wszyscy uczestnicy udadzą się kolorowym korowodem na Rybnicki Rynek, celem dalszych uroczystości. W trakcie trwania pikniku przygotowano szereg atrakcji dla uczestników projektu oraz społeczności lokalnej a także powstanie  duża praca plastyczna na płótnie pt. ,, Nasz wspólny świat”, która potem wraz ze zdjęciami z projektu zostanie wystawiona w jednym z rybnickich CH.

W projekcie wezmą udział następujące rybnickie placówki:

 1. Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny
 2. Specjalny Zespół Szkolno – Przedszkolny
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
 4. Zespół Szkól nr 6 
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy 
 6. Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster
 7. Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1”Przystań”
 8. Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 „ Latarnia”
 9. Miejski Dom Pomocy Społecznej
 10. Przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych
 11. Przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych
 12. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Projekt realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku przy wykorzystaniu środków własnych oraz środków z Miasta Rybnika.

Koordynator projektu : Agata Marszałek  – WTZ – 1

Kontakt : 664 726 764                psouurybnik@wp.pl

Kolejne spotkanie organizacyjne w dniu 19 kwietnia na godzinę 12.30 do Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1.

Kategorie: Informacje