Zakończyliśmy właśnie realizację projektu pod nazwą „Terapia bez granic”. Powstał on dzięki  zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta Rybnika, członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rybniku oraz pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rybniku. Za co serdecznie dziękujemy. Projekt nasz był realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85 %, 10% z budżetu państwa polskiego w wysokości i 5 % ze środków własnych Koła PSOUU w Rybniku.

Całkowita wartość projektu to 27 i pół tys. euro. Beneficjentami projektu „Terapia bez granic” byli klienci zaprzyjaźnionego już Centrum Pomocy Galaxie w Karwinie oraz osoby niepełnosprawne zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz  Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rybniku. W ramach projektu odbyły się już następujące działania:

  • pierwsze – wspólne świętowanie Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które miało miejsce w Rybniku, 
  • drugie- warsztaty terapeutyczne w Istebnej,
  • trzecie – spotkanie podsumowujące, połączone z wystawą wytworów wykonanych w Istebnej.

Dzień Godności osób z niepełnosprawnością pokazał naszych podopiecznych jako pełnowartościowych członków społeczeństwa, pełnych zapału i z ogromnym potencjałem. Wspólny pobyt w Istebnej zaowocował nie tylko nowymi przyjaźniami, ale przede wszystkim pokazał, że nie ma bariery językowej, jeśli jest wspólny cel – cel tworzenia. Prace, jakie można było podziwiać podczas wystawy w Karwinie były wytworem rąk naszych podopiecznych, którzy mimo trudności wynikających z niepełnosprawności stworzyli unikalne dzieła. Wystawa prac w jednym z domów Kultury w Karwinie była spotkaniem podsumowującym działania projektowe, ale nie kończącym naszą współpracę. Jesteśmy przekonani, że zdobyte w czasie wyjazdu doświadczenie zaowocuje nowymi rozwiązaniami w pracy z osobami z niepełnosprawnymi,
a nawiązane przyjaźnie przetrwają próbę czasu. Nasz projekt stał się dowodem na to, że nieważne są granice jeśli mamy wspólny cel: mądrze wspierać i wydobywać czasem nie odkryty potencjał osób niepełnosprawnych.

Terapia bez granic

Kategorie: Informacje

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *