Zarząd Koła PSONI w Rybniku ogłasza konkurs otwarty na stanowisko kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 w Rybniku przy ul. Andersa 14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs  na stanowisko kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2” w Rybniku,  w terminie  do 29.11.2019 r. na adres: Koło PSONI, ul. Kościuszki 55, 44-200 Rybnik lub w sekretariacie WTZ nr 2 przy ul. Andersa 14 w Rybniku w godz. 8.00 do 15.00, decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji w załączonych dokumentach oraz pod numerem telefonu p. Lidii Moc:
510 045 670


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *