Rybnickie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, działające od prawie 30 lat było zawsze inicjatorem działań na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta i okolic. Rodzicom skupionym w tutejszym Kole zależało, by ich niepełnosprawne dzieci mogły w pełni korzystać z wszystkich praw należnych im jako ludziom, obywatelom miasta czy członkom społeczności lokalnych.

Również dziś, gdy w Europie bez granic otwierają się nowe możliwości chcemy wykorzystać tę szansę na zdobycie nowych doświadczeń, umiejętności, poszerzyć wiedzę o otaczającym nas i nasze dzieci świecie. Chcemy pokazać im, że wszędzie żyją ludzie podobni do nich, mający swoje problemy ze zdrowiem, poruszaniem się, wysławianiem się; że podobni do nas rodzice robią wszystko, by ich dzieci były rozumiane, akceptowane, kochane. W tym celu dzięki pomocy jednej z rodzin należących do Stowarzyszenia oraz dzięki wykorzystaniu kontaktów Radnego dzielnicy Niedobczyce udało nam się nawiązać współpracę z podobną organizacją w Szolnoku na Węgrzech. „ KEZENFOGVA”, bo tak brzmi węgierska nazwa tej organizacji non profit, zajmuje się aktywizacją i poprawą jakości życia osób z upośledzeniem umysłowym. Stowarzyszenie w obecnej formie założyła w 2001 roku zdesperowana matka Evy- dziewczyny z Zespołem Downa. Podobnie jak my, musiała pokonać wiele przeciwności, często mówiono jej, by lepiej zajęła się opieką nad dzieckiem, bo sobie nie poradzi. Jednak swojej determinacji i sile ducha zawdzięcza Pani Anuszka – jak wszyscy ją nazywają – to, że udało się jej stworzyć miejsce pracy dla 13 osób z niepełnosprawnością umysłową. W zakupionym przez siebie domu zorganizowała stanowiska pracy dla podopiecznych, biuro Stowarzyszenia oraz zaplecze socjalne. Nawiązał współpracę z firmami z całego województwa w celu pozyskania materiałów do pracy oraz z dużym Zakładem Pracy Chronionej ( według polskiego nazewnictwa) , który znała z wcześniejszej swojej pracy w Szolnoku. Zakład ten zatrudnia ok. 1000 osób niepełnosprawnych z okolic miasta, a od 2003 roku również niepełnosprawnych i ich opiekunów ze Stowarzyszenia Kezenfogva. W dużym zakładzie składane są plastikowe jajeczka do „ Kinder- Niespodzianek” na zlecenie włoskiego producenta, a w domu Anuszki – 13 osób z upośledzeniem umysłowym tnie na drobne kawałeczki odpady gąbki, wypychając nimi potem poduszki, które są odbierane przez wspomniany ZPCH i rozprowadzane do szpitali i domów pomocy. Cały zysk jest przeznaczany na poprawę jakości życia podopiecznych Stowarzyszenia Kezenfogva, którego nazwa w polskim tłumaczeniu brzmi” O pełnię życia”. Osoby niepełnosprawne zatrudnione w ten sposób po 5 latach mają prawo do rewaloryzacji renty – co oznacza zwiększenie tych świadczeń. Jak solidny i przydatny towar produkują mogliśmy się przekonać po otrzymaniu prezentów w postaci poduszek. Okazały się niezbędne w drodze powrotnej, kiedy nieoczekiwanie z powodu awarii busa podróż do Polski znacznie się przedłużyła.

 W czasie naszej wizyty w Szolnoku podpisaliśmy oficjalny dokument o współpracy pomiędzy naszymi organizacjami w obszarach: poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, wymiany doświadczeń rodziców, pracowników, wolontariuszy oraz wspólnych przedsięwzięć w różnych sferach życia społecznego.

Mamy nadzieję, że porozumienie to przyczyni się do rozwoju wzajemnych kontaktów i przyjaźni polsko-węgierskiej nie tylko pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, ale także w innych obszarach życia naszych miast. W czasie wizyty towarzyszyli nam również przedstawiciele Rady Miasta i Dzielnicy Niedobczyce, a Urząd Miasta przekazał pamiątkowe gadżety z logo Rybnika, co przedsięwzięciu dodało prestiżu i znaczenia. My, ze swej strony mogliśmy się pochwalić wyrobami wykonanymi przez podopiecznych prowadzonych przez PSOUU Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 Język węgierski, choć niezrozumiały, nie był dla nas barierą, gdyż korzystaliśmy z usług tłumaczki, która jest Polką od 30 lat mieszkającą w Szolnoku , i tak się szczęśliwie składa – bliską krewną jednej z rodzin należącej do Stowarzyszenia. Nie zawsze jednak tłumacz był konieczny, gdyż ludzie myślący podobnie zrozumieją się także bez słów – sercem. Jak wiele nadziei i planów Stowarzyszenie Kezenfogva wiąże z współpracą z nami mogliśmy się przekonać kiedy dla upamiętnienia naszej wizyty w ich Domu zaproszono lokalną telewizję- TV Szolnok. Janina Pohl Przewodnicząca Zarządu naszego Koła oraz Anuszka – Gyorgina Hofgart opowiedziały o swoich organizacjach , o celu naszej wizyty oraz o dalszych planach co do współpracy. Mamy nadzieję, że współpraca okaże się trwała i bogata w pozytywne doświadczenia, a naszych przyjaciół z Szolnoka zaprosiliśmy z rewizytą już w grudniu, kiedy w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia PSOUU Koło w Rybniku organizuje uroczyste obchody współfinansowane z grantu Urzędu Miasta, a poświęcone tym razem niepełnosprawności w sztuce.

PSOUU


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *