PSOOU Koło w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 16 informuje, że w wyniku zbiórki publicznej nr SO – I.5311.1.2013 z dnia 20.02.2013 r. wydanej za zgodą Prezydenta Miasta trwającej od 01.03.2013 do 30.04.2013 zebrano kwotę 5 016,50 zł w tym na terenie Focus Mall  w dniach 22.03 – 24.03.2013 kwotę 3 062,81

Formą zbiórki były datki do skarbony stacjonarnej. Zbiórka przeprowadzana była przez PSOUU Koło w Rybniku, nie poniesiono żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki, a całkowity dochód przeznaczony jest na organizację letniego wyjazdu turystyczno-terapeutycznego dla uczestników placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 (lato 2013 r.).

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Kategorie: Informacje

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *