PSOOU Koło w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 16 informuje, że w wyniku zbiórki publicznej nr SO I – 5022/00011/11 z dnia 21.11.2011 r. wydanej za zgodą Prezydenta Miasta trwającej od 01.12.2010 do 31.12.2011 zebrano kwotę 6407,21 zł w tym: w dniach 13.12 – 14.12.2011 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 1013,30 zł, w dniach 16.12 – 18.12.2010 na terenie Focus Mall 2719,51 zł.

Formą zbiórki były datki do skarbony stacjonarnej. Zbiórka przeprowadzana była przez PSOUU koło w Rybniku, nie poniesiono żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki, a całkowity dochód przeznaczony jest na organizację letniego wyjazdu turystyczno-terapeutycznego dla wychowanków Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku latem 2012 roku.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 16 informuje, że w wyniku przeprowadzenia na podstawie zgody Prezydenta Miasta Rybnika nr SO I-5022/00010/11 z dnia 23 listopada 2011 roku zbiórki publicznej w formie ofiar do skarbony stacjonarnej umieszczonej w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 przy ul. Andersa 14 w terminie od 10.12-31.12.2011, oraz w formie sprzedaży przedmiotów według załączonej listy w Hipermarkecie Real dnia 10.12.2011, oraz w Centrum Focus Mall w dniach 16-18.12.2011, zebrano łącznie kwotę 6375,02, w tym: do skarbony stacjonarnej – 2776,02 zł; podczas sprzedaży w Hipermarkecie Real -1241,00 zł; podczas sprzedaży w Centrum Focus Mall – 2358,00 zł. Zebrane środki zostaną przeznaczone na organizację wyjazdu turystyczno-terapeutycznego uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 latem 2012 roku.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy

Kategorie: Informacje

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *