Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku we współpracy z OPS w Rybniku realizuje Projekt „Rybnickie mieszkania ze wsparciem” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. w terminie od 01.01.2020 do 31.03.2021 i w związku z powyższym  zwraca  się do Państwa z prośbą o wycenę:

  1. Kosztu obiadów wraz z transportem  dla mieszkańców mieszkań treningowych –  łącznie 8 obiadów dziennie 5 razy w tygodniu – od poniedziałku do piątku

Usługa  zakłada min.:

–  przygotowanie obiadu dwudaniowego (zupa i drugie danie)

– transport obiadów  do mieszkań w Rybniku przy ul. Piasta 19/2,  Plac Pokoju 2a/1

lub WTZ 1 „Przystań”  ul. Kościuszki 55,  bądź  WTZ 2 „Latarnia” ul. Andersa 14

– obiady należy dostarczyć na  godzinę 12.00 do wcześniej ustalonego z koordynatorem miejsca,

Uwagi:

– jednostkową cenę obiadu  należy podać w kwocie brutto i netto

– ilość obiadów może być zmienna, o czym dostawca będzie na bieżąco, w miarę potrzeby informowany

obiad ma być dostarczony w opakowaniach jednorazowych wraz z zestawem jednorazowych sztućców.

– ofertę należy przesłać do dnia 24.07.2020  na adres PSONI Koło  w Rybniku, 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 55, bądź  złożyć w siedzibie Stowarzyszenia w Rybniku   przy ul. Kościuszki 55 lub drogą elektroniczna na adres: psonirybnik@wp.p, należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez osobę upoważnioną: odpowiedź na zapytanie ofertowe na załączniku nr 1 oraz dołączony załącznik nr 2

 Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznika nr 1

Załącznik nr 2

Kategorie: Informacje

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *