PSOOU Koło w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 16 informuje, że w wyniku zbiórki publicznej nr SO I – 5022/00011/10 z dnia 27.10.2010 r. wydanej za zgodą Prezydenta Miasta trwającej od 02.11.2010 do 31.05.2011 zebrano kwotę 7310,00 zł w tym: dnia 09.11.2010 w Miejskim Punkcie Sprzedaży 118,50 zł, w dniach 08.12 – 09.12.2010 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 956,30 zł, w dniach 17.12 – 19.12.2010 na terenie Focus Mall 1827,50 zł, a w dniach 15.04 – 17.04.2011 na terenie Focus Mall 2943,50 zł.

Formą zbiórki były datki do skarbony stacjonarnej. Zbiórka przeprowadzana była przez PSOUU koło w Rybniku, nie poniesiono żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki, a całkowity dochód przeznaczony jest na organizację letniego wyjazdu turystyczno-terapeutycznego dla uczestników placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 (lato 2011 r.).

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Kategorie: Informacje

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *